Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc

sản phẩm, hàng hóa ngành đường việt nam

Đăng ký Đăng nhập

Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc

sản phẩm, hàng hóa ngành đường việt nam

Không có thông báo nào
Giỏ hàng của bạn đang trống.
Vui lòng chọn sản phẩm để tiếp tục !

Truy xuất nguồn gốc

Số liệu thống kê

0 Nhãn hàng
0 Nhà máy
0 Thương mại
0 Cơ sở
Lô sản xuất
(Mía,Đường trong nước)
2
Lô san chia
(Đường trong nước)
0
Lô sản xuất
(Đường nhập khẩu)
0
Lô đường nhập khẩu
0
Bản đồ mía đường việt nam

CTY cổ phẩn mía đường sơn la

Tỉnh/Thành phố: Sơn La
Diện tích: 8.000 ha
Sản lượng: 5.000 tấn/ngày
Lao động: 2.545 người
Sơn la

CTY cổ phẩn mía đường 1

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Diện tích: 3.000 ha
Sản lượng: 350 tấn
Lao động: 345 người
Hà nội

CTY cổ phẩn mía đường Lam Sơn

Tỉnh/Thành phố: Lam Sơn
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Thanh Hóa

CTY cổ phẩn mía đường NASAT

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Nghệ An

CTY cổ phẩn mía đường Minh Thịnh

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Lâm Đồng

CTY cổ phẩn mía đường La Ngà

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Đồng Nai

CTY cổ phẩn mía đường 2

Tỉnh/Thành phố: TP.HCM
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
TP.Hồ Chí Minh Quần Đảo Hoàng Sa Quần Đảo Trường Sa
Tổng quan

Thực trạng ngành Mía đường Việt Nam sau khi áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Xem thêm
Bản đồ mía đường việt nam

CTY cổ phẩn mía đường sơn la

Tỉnh/Thành phố: Sơn La
Diện tích: 8.000 ha
Sản lượng: 5.000 tấn/ngày
Lao động: 2.545 người
Sơn la

CTY cổ phẩn mía đường 1

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Diện tích: 3.000 ha
Sản lượng: 350 tấn
Lao động: 345 người
Hà nội

CTY cổ phẩn mía đường Lam Sơn

Tỉnh/Thành phố: Lam Sơn
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Thanh Hóa

CTY cổ phẩn mía đường NASAT

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Nghệ An

CTY cổ phẩn mía đường Minh Thịnh

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Lâm Đồng

CTY cổ phẩn mía đường La Ngà

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
Đồng Nai

CTY cổ phẩn mía đường 2

Tỉnh/Thành phố: TP.HCM
Diện tích: 123 ha
Sản lượng: 689.689 tấn
Lao động: 2.345 người
TP.Hồ Chí Minh Quần Đảo Hoàng Sa Quần Đảo Trường Sa
Thương mại

Cơ sở được phê duyệt

0 cơ sở Xem thêm
Cơ sở sang chiết

Cơ sở được phê duyệt

0 cơ sở Xem thêm
Công ty nhập khẩu đường

Cơ sở được phê duyệt

0 cơ sở Xem thêm
Đại lý thương mại

Cơ sở được phê duyệt

0 cơ sở Xem thêm
Cơ sở sang chiết

Cơ sở được phê duyệt

0 cơ sở Xem thêm
Công ty nhập khẩu đường

Cơ sở được phê duyệt

0 cơ sở Xem thêm

Sản phẩm được truy xuất

Back to Top image