Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc

sản phẩm, hàng hóa ngành đường việt nam

Đăng ký Đăng nhập

Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc

sản phẩm, hàng hóa ngành đường việt nam

Không có thông báo nào
Giỏ hàng của bạn đang trống.
Vui lòng chọn sản phẩm để tiếp tục !

Văn bản pháp quy

CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI- 28/CT-TTg

Ngày ban hành : 14/07/2020

Ngày có hiệu lực : 14/07/2020

Trạng thái : Đang có hiệu lực

Xem

Tiêu chuẩn Việt Nam về mã số mã vạch- test

test 123

Ngày ban hành : 13/04/2022

Ngày có hiệu lực : 22/04/2022

Trạng thái : Đang có hiệu lực

Xem
Back to Top image